Po miesiącach wytężonej pracy, 25 czerwca 2021 roku nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

W podniosłej atmosferze odbyła się najpierw ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły i ślubowania absolwentów. Następnie uczniowie klasy III za pomocą wierszy i piosenek zakończyli I etap edukacji w naszej szkole oraz dziękowali  nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony w  ich nauczanie i wychowanie. Następnie Pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa i dyplomy uczniom klasy III, absolwentom oraz uczniom klas IV-VII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Podziękowania również zostały złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły.

Na zakończenie swój program artystyczny przestawili tegoroczni absolwenci. W humorystyczny sposób przedstawili wszystkim rzeczywistość zdalnego nauczania i lata spędzone w naszej szkole.

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad minionymi  miesiącami oraz podzielić się wakacyjnymi planami.