Ułatwienia dostępu

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2023 r., a kończą 21 czerwca 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze – od  4 września 2023 r. do 2 lutego 2024 r.

II półrocze – od 5 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

 

Terminy I półrocza:

 1. Zebrania z rodzicami: 14 września 2023 , 16 listopada 2023 r.
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych oraz rodziców
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) do 15 grudnia 2023 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r.
 4. Termin wpisania ocen do dziennika – 12 stycznia 2024 r.
 5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze –30 stycznia 2024 r.
 6. Wywiadówka po I półroczu  1 luty 2024 r.
 7. Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 6 lutego 2024 r.

FERIE ZIMOWE – trwają  od 15 stycznia do 28 stycznia 2024 r.

 

Terminy II półrocza:

 1. Zebrania z rodzicami 25 kwietnia  2024 r.
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 3. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – 14 maja 2024 r.
 • matematyka  –  15 maja 2024 r.
 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.
 1. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych oraz rodziców
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) do 10 maja 2024 r.
 2. Termin wpisania ocen do dziennika – 10 czerwca 2024 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 11 czerwca 2024 r.
 4. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 21 czerwca 2024 r.

FERIE LETNIE – trwają  od 22 czerwca – 1 września 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2,3 listopada 2023, 2 maja 2024, 14 – 16 maja 2024, 31 maja 2024r.

 

W powyższe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła zapewnia opiekę nad uczniami po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców u wychowawców klas na tydzień przed dniem wolnym.

 

aktualizacja: 20.09.2023r.