Ułatwienia dostępu

Festiwal Piosenki Religijnej

REGULAMIN


II FESTIWALU

PIOSENKI RELIGINEJ

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”

§ 1.

Festiwal przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych
z terenu DEKANATU praszkowskiego. Szkołę może reprezentować solista
i  zespół wokalny  złożony maksymalnie z 8 osób, w dwóch kategoriach wiekowych I-IV i V-VIII.

§ 2.

Organizatorem Festiwalu jest  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Strojcu.

§ 3.

Termin Festiwalu: 26 kwietnia (środa)2023 r. – godzina 09:00.

§ 4.

Miejsce Festiwalu:      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu

                                         ul. Szkolna 6       46 – 320 Praszka

§ 5.

Cele Festiwalu:
– propagowanie i popularyzacja piosenek o tematyce religijnej
– konfrontacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców
– integracja środowisk szkolnych z terenu Dekanatu praszkowskiego.

§ 6.

Festiwal zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie:
Kategoria 1: duety/zespoły wokalne
Kategoria 2: solista

Każda szkoła może zgłosić czterech reprezentantów w dwóch kategoriach wiekowych            

(solistę lub zespół wokalny do 8 osób)

§ 7.

Wykonawca/wykonawcy mogą korzystać z podkładu muzycznego
(pół playback), lub  wykonać utwór przy akompaniamencie własnym.
Nie dopuszcza się pełnych playbacków.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
Zachęcamy do przygotowania utworów o radosnym charakterze.

§ 8.

Kolejność prezentacji oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.

§ 9.

Kryteria oceny:-  dobór repertuaru-  poziom trudności wykonywanego utworu muzycznego- dykcja, czystość, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.

§ 10.

Warunki uczestnictwa:-  wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podkład muzyczny
należy dostarczyć na adres organizatora festiwalulub przesłać mailowo na adres:   kasiagrygiel@op.pl

do 15 kwietnia 2023 r.
– nagranie podkładu powinno być w formacie audio lub mp3.                  

§ 11.

Jury:
– w skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.
–  decyzje Jury są ostateczne.

§ 12.

Nagrody:
– Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy
– zwycięzcy w każdej kategorii oprócz dyplomów otrzymają nagrody

§ 13.

Dodatkowe informacje i uwagi końcowe:
– Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, odtwarzacz  audio CD, mp3.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia
i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie
– Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

–   Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

– W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkolnym koordynatorem Festiwalu.

Szkolny koordynator Festiwalu: Katarzyna Grygiel   tel.  600-100-797