Ułatwienia dostępu

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Logopedia

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym, za słuszne więc uważa się wprowadzenie dodatkowych zabaw, mających na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój mowy dziecka. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w naszym przedszkolu z 5 i 6 latkami u których stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia mowy. Badania przeprowadzone przez naszego logopedę często są inspiracją do głębszej konsultacji i terapii w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych.

W zajęciach logopedycznych biorą udział dzieci 5 i 6 letnie wyłonione na podstawie badań przesiewowych. Zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu

Religia

Przedszkole organizuje na życzenie naukę religii zgodnie z deklarowanym wyznaniem. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach 5 i 6 latków.

Język angielski

Nauka języka obcego; lekcje dla przedszkolaków nie przypominają tych dla dorosłych. Metodą przekazywania podstaw języka obcego dzieciom jest zabawa. Najlepiej, gdy nauczyciel zwraca się do dzieci tylko w języku obcym. Małe dzieci przyjmują to w sposób naturalny. Jeśli temu , co mówi nauczyciel towarzyszy bogata mimika , żywa gestykulacja , poczucie humoru , brak języka ojczystego nie przeszkadza. Nauczyciel wita się i żegna , chwali i gani w języku obcym, a także komentuje to , co się dzieje w tym języku .Zwracając się do dzieci dobiera proste zwroty , które powtarza jak najczęściej , aby u dziecka powstały odpowiednie skojarzenia . Na każdym zajęciu przypominane są polecenia w rodzaju : stand up , sit down , otuch your nose , clap your handsitp. Prowadzący śpiewa z dziećmi piosenki , recytuje wierszyki , bawi się , opowiada bajki , odgrywa krótkie scenki.

Zajęcia z języka angielskiego są bezpłatne i odbywają się dwa razy w tygodniu.