Ułatwienia dostępu

Dyrekcja

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strojcu:

mgr Halina Kowalczyk