Ułatwienia dostępu

DZIENNIK

Od roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęliśmy pracę z dziennikiem elektronicznym firmy VULCAN. Każdy z nas uczy się jego obsługi, więc prosimy o wyrozumiałość w wielu kwestiach.

Adres do e-dziennika: eduone.pl/gminapraszka/

Korzystanie z dziennika jest dobrowolne i bezpłatne.

Każdy z obojga rodziców może mieć odrębne konto – należy podać wychowawcy adresy e-mail, które będą loginem. Po wprowadzeniu w e-dzienniku adresów e-mail rodziców, rodzic będzie mógł na stronie uonetplus.vulcan.net.pl/gminapraszka założyć konto.

Przy pierwszym logowaniu użytkownik klika w hiperłącze „Załóż konto”, a następnie wpisuje podany wychowawcy adres e-mail. Jeżeli konto o takim adresie e-mail istnieje w systemie to na adres ten zostanie wysłana wiadomość z linkiem do formularza, w którym użytkownik ustala zgodnie z podanymi zasadami swoje hasło. Przy następnych logowaniach do konta używamy hasła, które zostało ustalone wcześniej przez użytkownika.

Poniżej podajemy instrukcje do niektórych funkcji dziennika.

  1. Jak zalogować się po raz pierwszy
  2. Film instruktażowy (pierwsze logowanie)
  3. Najczęściej występujące problemy z logowaniem
  4. Film instruktażowy (jak odzyskać zapomniane hasło)
  5. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych

W razie problemów z dziennikiem prosimy o kontakt z wychowawcą lub z szkolnym administratorem (p. Agnieszką Gielzok), bądź z infolinią firmy Vulcan: 71 757 29 29.