Ułatwienia dostępu

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w następujących formach zajęć:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno -społeczne;
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym;
 • zajęcia z psychologiem szkolnym;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zajęcia rozwijające w roku szkolnym 2023/2024

 • zajęcia teatralne
 • chór szkolny
 • Szkolny Kub Sportowy
 • koła przyrodnicze
 • koła plastyczno-artystyczne
 • koła matematyczne
 • koło języka angielskiego
 • koło kulinarne
 • koła informatyczne.