Ułatwienia dostępu

Świetlica

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami naszej szkoły. Świetlica zapewnia wychowankom materiały i pomoce dydaktyczne. Wyrabia u wychowanków samodzielność i samorządność, integrację w grupie. Świetlica zapewnia miejsce do odrobienia pracy domowej, nauki cichej i własnej. W razie potrzeby zapewnia pomoc nauczyciela lub koleżeńską. W miarę możliwości wychowankowie korzystają ze sprzętu audiowizualnego, komputera, sali gimnastycznej oraz różnych zabaw na świeżym powietrzu. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci. Wychowankowie przestrzegają zasad, regulaminu świetlicy oraz pomagają w utrzymywaniu porządku i czystości w świetlicy.

wych. świetlicy: Beata Antosik

Barbara Kołodziejska

Katarzyna Grygiel

Anna Paduszek

Godziny pracy wychowawców świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024:

od poniedziałku do piątku w godzinach:

  7.30 – 15.30

aktualizacja:30.10.2023r.