W ramach Narodowego Czytania 2023, uczniowie klas IV -VIII na lekcjach języka polskiego obejrzeli prezentację multimedialną oraz wysłuchali fragmentów „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej,a także poznali legendę o Janie i Cecylii. Przygotowali także prace plastyczne przedstawiające dworek w Korczynie. Korzystając ze sprzyjającej pogody, w otoczeniu pięknej przyrody, uczniowie klas IV i V przenieśli na kartkę nadniemeński krajobraz opisany w powieści Orzeszkowej.

W bibliotece przygotowano wystawę o Elizie Orzeszkowej,tam też odbywały się zajęcia dla Świetliczaków .

Organizatorki:B.Antosik,L.Błach,B.Kołodziejska i A.Paduszek.