24.10.22 – w ramach doradztwa zawodowego odbyły się warsztaty, na których uczniowie klasy VIII ćwiczyli umiejętność autoprezentacji. Warsztaty przeprowadziła p. Anna Hiller- Janik.