Zakończyliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. Jego głównym założeniem było zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiany klimatu, których skutki wszyscy dostrzegamy. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu”.
W związku z tym uczniowie klas I – VI wzięli udział w zajęciach podczas których dowiedzieli się co to jest ślad węglowy, jak go obliczyć i jak go można zmniejszyć. Ponadto sami zaproponowali działania mające wpływ na poprawę stanu środowiska. Druga część zajęć była formą warsztatów w ramach których uczniowie przypomnieli sobie w jaki sposób segregować odpady.
Natomiast uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w happeningu – głosili hasła ekologiczne oraz wręczali mieszkańcom Strojca ulotki i częstowali ciasteczkami, które upiekły uczennice klasy VII i VIII.
Działania te zostały przeprowadzone w związku z uczestnictwem klasy VII i VIII
w programie „Godziny wychowawcze ze światem”, który realizują wraz
z wychowawczyniami na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
Bardzo serdecznie dziękujemy Naszej Szkolnej Młodzieży za pomoc i zaangażowanie
w organizację Tygodnia Edukacji Globalnej.
Katarzyna Tabor