Konkurs rozstrzygnięty.

We współpracy ze świetlicą zorganizowaliśmy konkurs na najciekawszy krawat.Wszystkie prace były pełne pomysłów i marzeń,a uczestnicy włożyli w nie dużo pracy.Dziękujemy Paniom ze świetlicy a szczególnie Pani B.Antosik za wsparcie w realizacji naszych działań.

Samorząd uczniowski.