Kolejny udział uczniów w zajęciach w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

Tym razem uczestniczyliśmy w zajęciach na placu wodnym, warsztatach kulinarnych i konkursie wiedzy ekologicznej.

Było SUPER!