Zgodnie z informacją MEN od 25 maja w naszej szkole rozpoczną się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII, a od 1.06 dla wszystkich pozostałych uczniów.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są szczególnie skierowane do tych, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów. Uczniowie będą mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Termin spotkania należy ustalać bezpośrednio z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

Halina Kowalczyk
Dyrektor ZSP w Strojcu