Harmonogram pracy przedszkola

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W STROJCU

W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022