AKTUALNOŚCI

Wianek Świętojański

17. 06. 2017 r. Jak co roku wzięliśmy udział w konkursie na Wianek Świętojański. Przedszkole zdobyło wyróżnienie.

Czytaj więcej

Wycieczka klas I-III do Kotliny Kłodzkiej

W dniu 30 maja 2017r uczniowie   klasy I-III  z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce autokarowej do  Kotliny Kłodzkiej.   W programie mieliśmy zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku, Muzeum Minerałów oraz płukanie złota...

Czytaj więcej

Pasowanie na przedszkolaka

12.06.2017 r. Dzisiaj najmłodsze dzieci stały się prawdziwymi przedszkolakami. Zostali pasowani i złożyli ślubowanie.

Czytaj więcej

Wieczór czytelniczy

Członkowie Szkolnego Klubu Czytelnika i nie tylko, uczestniczyli w ,,czytaniu na dywanie’’. Spotkanie  odbyło się w świetlicy szkolnej. Zaczęliśmy od głośnego czytania fragmentów lektur polecanych na wakacje. Następnie ,,ciągnęliśmy ...

Czytaj więcej

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W dniu 6 czerwca uczniowie klasy IV, V i VI uczestniczyli w zajęciach dotyczących udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zostały one zorganizowane w ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Rady nie od Parady”.   Nasze ...

Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie z szkolną rzeczywistością

09.06. 2017 r. Dzisiaj starszaki poznały swoją przyszłą wychowawczynią panią Krystynę, która przywitała dzieci i oprowadziła po szkole. Było bardzo miło i chyba ” strach ” przed szkołą minął.

Czytaj więcej

„Bezpieczny Przedszkolak”

09.06. 2017 r. Przygotowaliśmy pięć prac plastycznych na konkurs pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”, ktory został zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Prewencji Policji w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Dzisiejszym naszym go...

Czytaj więcej

Wycieczka do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

05.05.2017 r. Dzisiaj z najstarszymi przedszkolakami pojechaliśmy do Opola. Tam wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Było super i bardzo ciekawie.

Czytaj więcej

Wycieczka edukacyjna do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji -2.06.2017

,,Fascynujący świat nauki i technologii’’ to jeden z największych projektów edukacyjnych w kraju, w którym uczestniczyli nasi uczniowie z klas IV-VI wraz z wychowawczyniami: K.Tabor,L.Błach i K.Brodną. W piątek mieliśmy okazję odwiedzić Reg...

Czytaj więcej

Lekcja dobrych manier przy stole

Jaki jest najlepszy sposób, by nauczyć uczniów dobrych manier przy stole? O to należy zapytać wychowawczynie klas IV,V i VI, które przeprowadziły takie zajęcia dla swoich wychowanków. 30 maja na godzinie do dyspozycji wychowawcy pracownie lekcyjn...

Czytaj więcej

Misja i wizja placówki

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strojcu

Misja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Strojcu opiera się na:
- wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
- wychowaniu radosnego i szczęśliwego dziecka,
- wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich,
- kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
- przygotowaniu do aktywnego życia w zmieniającym się świecie,
- rozbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
- promowaniu zdrowego stylu życia,
- przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
- wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
- wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

Mapa