Zajęcia pozalekcyjne

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w następujących formach zajęć:

  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
  • zajęcia rewalidacyjne;
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno -społeczne;
  • zajęcia z pedagogiem szkolnym;
  • zajęcia z psychologiem szkolnym;
  • zajęcia logopedyczne;
  • zajęcia wyrównawcze
  • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zajęcia rozwijające w roku szkolnym 2022/2023

wktótce