Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad grupą uczniów z klas I – VII. Świetlica zapewnia wychowankom materiały i pomoce dydaktyczne. Wyrabia u wychowanków samodzielność i samorządność, integrację w grupie. Świetlica zapewnia miejsce do odrobienia pracy domowej, nauki cichej i własnej. W razie potrzeby zapewnia pomoc nauczyciela lub koleżeńską. W miarę możliwości wychowankowie korzystają ze sprzętu audiowizualnego, komputera, sali gimnastycznej oraz różnych zabaw na świeżym powietrzu. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci. Wychowankowie przestrzegają zasad, regulaminu świetlicy oraz pomagają w utrzymywaniu porządku i czystości w świetlicy.

wych. świetlicy: Magdalena Majerczyk

Agnieszka Nowałka

jas_i_malgosia

 

Godziny pracy wychowawców świetlicy szkolnej

pon – pt   7:30 – 15:30