Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2019/20:

Przewodnicząca 

Wiktoria Łapucha

 

Z-ca przewodniczącej

Oliwia Górka

 

Sekretarz Członkowie

Wiktoria Mencfel

Kamil Pawelczak

Zuzanna Wicher

 

Sekcja sprzętu muzycznego

 

Szymon Wicher

Piotr Białkowski

 

 

Poczet sztandarowy

Patrycja Moczarna
Kinga Grzebielec
Łukasz Jarząb

 

Opiekun

mgr Lidia Błach