Zarząd Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2017/18:

Przewodnicząca – Tamara Antosik

Z-ca przewodniczącej – Klaudia Golczyk

Członek – Bartłomiej Okoń

Sekcja muzyczna – Bartosz Kowalczyk

                                Piotr Werner

                                       Szymon Wicher

Poczet sztandarowy – Małgorzata Bryś

                                Natalia Król

                                       Grzegorz Willhelm

 

Opiekun – mgr Lidia Błach