Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca: Krupa Monika

Sekretarz – Boczkowska Arleta

Skarbnik – Teresa Siewiera