Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca: Krupa Monika

Sekretarz – Boczkowska Arleta

Skarbnik – Agnieszka Kos

Rady klasowe

Klasa I:

Barbara Gajda

Justyna Szymańska

Magdalena Wilk

Klasa II:

Piotr Łęgosz

Alina Pilarska

Dorota Patyk

Klasa III:

Ilona Chłód

Katarzyna Kałwak

Aleksandra Strochalska

Klasa IV:

Beata Antosik

Agata Okoń

Magdalena Sala

Klasa V:

Monika Sikora

Małgorzata Łęgosz

Agnieszka Nowak

Klasa VI:

Patrycja Wilczyńska

Kamila Jura

Karolina Ośródka

Klasa VII:

Agnieszka Kos

Katarzyna Jurczyk

Katarzyna Herbeć

Klasa VIII:

Katarzyna Czerchlańska

Monika Krupa

Arleta Boczkowska

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać na konto:

32 1050 1171 1000 0092 3138 3655

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.