KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 września 2018 r., a kończą 21 czerwca 2019 r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

 

I półrocze – od  3 września 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

II półrocze – od 11 lutego 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

Terminy I półrocza:

 1. Zebrania z rodzicami:18 września 2018 r., 20 listopada 2018 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 21 grudnia 2018 r. (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej).
 3.  Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2018 r.
 4.  Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych – 10 stycznia 2019 r.
  (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym), wpisania ich do dziennika – 14 stycznia 2019 r.
 5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 17 stycznia 2019 r.
 6. Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 24 stycznia 2019 r.
 7. Wywiadówka po I półroczu  24 stycznia 2019 r.

 FERIE ZIMOWE – trwają  od 28 stycznia do 10 lutego 2017 r.

 

Terminy II półrocza:

 1. Zebrania z rodzicami   11 kwietnia  2019 r.
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 3. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – 15 kwietnia 2019 r.
 • matematyka  –  16 kwietnia 2019 r.
 • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedosta­tecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) – do 17 maja 2019 r.
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych – 6 czerwca 2019 r.
  (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym), wpisania ich do dziennika – 10 czerwca 2019 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 13 czerwca 2019 r.
 4. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw –  21 czerwca 2019 r. (piątek)
 5. Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 26 czerwca 2019 r.

FERIE LETNIE – trwają  od 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2 listopada 2018 r., 15, 16, 17, 29, 30 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r.

W powyższe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła zapewnia opiekę nad uczniami po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców u wychowawców klas na tydzień przed dniem wolnym.

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2018/2019

UROCZYSTOŚĆ

ODPOWIEDZIALNI TERMIN
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 Dyrektor szkoły 3 wrzesień
Dzień Chłopaka

SU, wychowawcy klas

27 wrzesień
Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na uczniów klasy I

E. Krupa, J. Łęgosz,
K. Brodna, M. Pawlak
12 październik
 100  Rocznica Odzyskania  Niepodległości

„Wieczornica patriotyczna”

 H. Kowalczyk,
A. Nowałka, L. Błach, K. Tabor, A. Gielzok,
I. Niedzielska-KalembaK. Grygiel
26 październik
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia B. Kołodziejska

listopad

Wieczór Andrzejkowy SU, wychowawcy klas

29 listopad

Mikołajki SU, wychowawcy klas

6 grudzień

Przedświąteczne Kolędowanie K. Grygiel, E. Krupa,
L. Huszno,
wychowawcy klas
9 grudzień
Dzień Bezpiecznego Internetu A. Gielzok luty
Bal karnawałowy Dyrektor szkoły,
B. Sośnicka-Ciupa,
M. Pawlak, M. Koj-Cebula,
wychowawcy klas,Rada Rodziców
21 luty
Konkursy: „Czym dla Ciebie jest  patriotyzm?” – (prezentacja), „Wielcy Polacy” –  (lapbooki,  plakaty)

A. Gielzok

I. Niedzielska-Kalemba

marzec – kwiecień
Dzień kobiet

M. Majerczyk,

K. Kukuł, SU

8 marzec
Powitanie wiosny

Dzień samorządności

SU, wychowawcy klas 21 marzec
 Światowy Dzień Zdrowia

Międzynarodowy Dzień Ziemi

K. Tabor, K. Kukuł,
I. Niedzielska-Kalemba
kwiecień
Rocznica Konstytucji 3 Maja

Happening patriotyczny ulicami naszej miejscowości

B. Kołodziejska,
A. Kulińska-Śliwińska
25/26 kwiecień
Święto Polskiej Niezapominajki K. Tabor 15 maj
Strojecka Majówka E. Krupa, A. Gielzok, wychowawcy klas maj
„Historia mówiona” – patriotyczna nocka w szkole. L. Błach, B. Kołodziejska maj – czerwiec
Rajd rowerowy – „Śladami pogranicza II RP” S. Uznański, B. Morawiak,
A. Kulińska-Śliwińska
maj – czerwiec
Dzień Dziecka i Sportu

„Wszyscy  jesteśmy biało-czerwoni”

 S. Uznański, B. Morawiak
J. Łęgosz, wychowawcy klas
31 maj
Kampania wyborcza przed wyborami SU L. Błach, SU czerwiec
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

L. Huszno,  E. Krupa,

I. Niedzielska-Kalemba

21 czerwiec