Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2019 r., a kończą 26 czerwca 2020 r.
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze – od  2 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
II półrocze – od 3 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
 
Terminy I półrocza:
1.     Zebrania z rodzicami:19 września 2019 r., 21 listopada 2019 r.
2.     Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych półrocznych ocenach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) do 20 grudnia 2019 r.
3.      Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019 r.
4.      Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych – 16 stycznia 2020 r.
(na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym), wpisania ich do dziennika – 20 stycznia 2020 r.
5.     Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 23 stycznia 2020 r.
6.     Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 30 stycznia 2020 r.
7.     Wywiadówka po I półroczu  30 stycznia 2020 r.
 FERIE ZIMOWE – trwają  od 10 lutego do 23 lutego 2020 r.
 
Terminy II półrocza:
1.     Zebrania z rodzicami   30 kwietnia  2020 r.
2.     Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
3.     Egzamin ósmoklasisty:
–       język polski – 21 kwietnia 2020 r.
–       matematyka  –  22 kwietnia 2020 r.
–       język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.
4.     Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedosta­tecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) – do 18 maja 2020 r.
5.     Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych – 10 czerwca 2020 r.
(na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym), wpisania ich do dziennika – 15 czerwca 2020 r.
6.     Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 18 czerwca 2020 r.
7.     Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 22 czerwca 2019 r.
8.     Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw –  26 czerwca 2020 r. (piątek)
FERIE LETNIE – trwają  od 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2, 3 stycznia, 21, 22, 23 kwietnia, 12 czerwca 2020 r.

W powyższe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła zapewnia opiekę nad uczniami po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców u wychowawców klas na tydzień przed dniem wolnym.

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2019/2020

wkrótce