UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2017/2018

kalendarz 201718

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 XI 2017

30 IV 2018

2 V 2018

4 V 2018

1 VI 2018