Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą 24 czerwca 2022 r.
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze – od  1 września 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.
II półrocze – od 31 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
Terminy I półrocza:
1.   Zebrania z rodzicami: 9 września 2021 , 18 listopada 2021 r.
2.   Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych półrocznych ocenach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) do 20 grudnia 2021 r.
3.   Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021 r.
4.  Termin:
  • poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych
5 stycznia 2022 r.
  • wpisania ocen do dziennika – 17 stycznia 2022 r.
5.   Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze
18 stycznia 2022 r.
6.   Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za I półrocze
25 stycznia 2022 r.
7.   Wywiadówka po I półroczu 20 stycznia 2022 r.
 FERIE ZIMOWE – trwają  od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.
Terminy II półrocza:
1.   Zebrania z rodzicami – 26 kwietnia  2022 r.
2.   Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
3.   Egzamin ósmoklasisty:
– język polski – 24 maja 2022 r.
– matematyka  –  25 maja 2022 r.
– język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.
4.   Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedosta­tecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) – do 13 maja 2022 r.
5. Termin:
  • poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
31 maja 2022 r.
  • wpisania ocen do dziennika – 10 czerwca 2022 r.
6.  Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny       – 14 czerwca 2022 r.
7.   Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 
21 czerwca 2022 r.
8.   Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw
24 czerwca 2022 r.
FERIE LETNIE – trwają  od 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć: 12 listopada, 7 stycznia, 2 maja, 17 czerwca.

W powyższe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła zapewnia opiekę nad uczniami po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców u wychowawców klas na tydzień przed dniem wolnym.

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 2020/2021

 

aktualizacja: 20.09.2021r.