Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2022 r., a kończą 23 czerwca 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze – od  1 września 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

II półrocze – od 30 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

 

Terminy I półrocza:

 1. Zebrania z rodzicami: 15 września 2022 , 17 listopada 2022 r.
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych oraz rodziców
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) do 22 grudnia 2022 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022 r.
 4. Termin wpisania ocen do dziennika – 20 stycznia 2023 r.
 5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze –24 stycznia 2023 r.
 6. Wywiadówka po I półroczu 26 stycznia 2023 r.
 7. Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 31 stycznia 2022 r.

FERIE ZIMOWE – trwają  od 13 lutego do26 lutego 2023 r.

 

Terminy II półrocza:

 1. Zebrania z rodzicami 20 kwietnia  2023 r.
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 3. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – 23 maja 2023 r.
 • matematyka  –  24 maja 2023 r.
 • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r.
 1. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych oraz rodziców
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej) do 15 maja 2023 r.
 2. Termin wpisania ocen do dziennika – 12 czerwca 2023 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 15 czerwca 2023 r.
 4. Termin posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 20 czerwca 2023 r.
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 23 czerwca 2023 r.

FERIE LETNIE – trwają  od 24 czerwca – 3 września 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 31 października 2022, 2 maja 2023, 9 czerwca 2023.

 

W powyższe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła zapewnia opiekę nad uczniami po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców u wychowawców klas na tydzień przed dniem wolnym.

 

 

aktualizacja: 6.09.2022r.