Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu tworzą: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego oraz Przedszkole w Strojcu. Do placówek tych uczęszczają w zdecydowanej większości uczniowie, którzy należą do obwodu tegoż zespołu. Są to uczniowie zamieszkujący na terenach wsi: Strojec, Brzeziny, Prosna, Rosochy i Skotnica. Ogółem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strojcu uczy się 207 dzieci w wieku od 3 do 13 lat.

Zespół jest największą wiejską placówką edukacyjną na terenie Gminy Praszka. Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje nauczanie w 7 oddziałach (łącznie 109 uczniów), Publiczne Przedszkole posiada 3 oddziały w  Strojcu i 2 0ddział przedszkolne w Ganie (łącznie 98 dzieci). W związku z tym, że do obwodu szkolnego ZSP należą uczniowie z kilku miejscowości gmina zapewnia dowozy uczniom szkoły i przedszkola.

Uczniowie chętni mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Kadrę pedagogiczną przedszkola i szkoły tworzą nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania w poszczególnych typach placówek. W szkole podstawowej funkcjonuje finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia gabinet pielęgniarki szkolnej, który służy obu placówkom w zakresie podstawowej opieki pielęgniarki szkolnej.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strojcu to nie tylko miejsce nauki, ale również miejsce podejmowania przedsięwzięć o charakterze wychowawczym i opiekuńczym. To miejsce uzupełniające ofertę życia kulturalnego pobliskich miejscowości.