Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka szkolna: Agnieszka Stanaszek

I oraz III czwartek mies. 12:00 – 14:00

II oraz IV czwartek mies. 8:00 – 11:45

Profilaktyczne świadczenia medyczne realizowane przez pielęgniarkę:

  • Badania bilansowe (wzrost, waga, wzrok, RR, kręgosłup);
  • Pogadanki;
  • Fluoryzacja;
  • Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia;
  • Opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi;
  • Porady ambulatoryjne – pierwsza pomoc;
  • Kontrola czystości dzieci.