Dyrektor

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strojcu:

mgr Halina Kowalczyk

 

 

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej w Strojcu

mgr Iwona Niedzielska – Kalemba