Biblioteka

Biblioteka szkolna w swoich zbiorach posiada 3400 woluminów, w tym bogaty księgozbiór podręczny. W czytelni udostępnia się słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy.

W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka skorzystała z programu „ Książka marzeń”, dzięki któremu uaktualniono lektury szkolne.

Biblioteka wyposażona jest także w mini centrum Multimedialne. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z Internetu lub encyklopedii multimedialnych w celu wyszukiwania potrzebnych informacji.

                        W naszej bibliotece :

                    – możesz sam wybierać książki;

                    – przeglądać ciekawe albumy;

                    – czytać i wypożyczać lektury;

                    – korzystać z Internetu;

                     – możesz się uśmiechać;

                    – możesz myśleć i mieć spokój;

                    -w bibliotece zawsze chętnie Cię widzimy.

 

 

Zapraszamy

       od poniedziałku  do czwartku w godzinach 7.30 – 14.30

              w piątek  od 7.30 do 12.30

 

 

bibliotekarz : Barbara Kołodziejska