W związku trwającymi na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strojcu pracami termomodernizacyjnymi Dyrektor placówki prosi ze względów bezpieczeństwa, o nieprzebywanie na terenie szkoły i boiskach szkolnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pobytu wokół szkoły.