Nasza Szkoła przystąpiła do I edycji ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP,  organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Jest to program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych, a jego ideą jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych.  

W programie biorą udział uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy z pomocą ekspertów i nauczycieli będą zgłębiać wiedzę na temat m.in. zarządzania własnymi pieniędzmi i kontrolowania wydatków. Uczniowie dowiedzą się również jak świadomie korzystać z narzędzi pomnażania tego, co udało im  się odłożyć oraz jak mądrze budować swoje bezpieczeństwo finansowe.  

Dziś na platformie TEAMS odbyły się pierwsze spotkania z cyklu „Spotkanie z Ekspertem”, podczas których nasza Drużyna wzięła udział w zajęciach z wykładowczyniami Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej – Panią Katarzyną Łukaniszyn-Domaszewską oraz Panią Agnieszką Janetą, a także Panią Bożeną Gawlik – doradcą klienta indywidulanego.
Zajęcia z uwagi na pandemię odbyły się w formie wykładu i ćwiczeń na platformie Teams.

Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła finansów osobistych, prowadząca przedstawiła ich definicję, cele, funkcję.

Podczas prezentacji młodzież aktywnie realizowała tematykę proponowanych przez prowadzącą ćwiczenia i zadań z zakresu projektowania swojego budżetu, planowania i kontrolowania wydatków, oszczędzania, czy lokowania pieniędzy.

Drugie zajęcia dotyczyły sztuki odkładania pieniędzy na wyznaczony cel. Zajęcia prowadzone były zdalnie na platformie Teams. Prowadząca Agnieszka Janeta dr nauk ekonomicznych na Politechnice Opolskiej przybliżyła nam problem oszczędzania w bardzo ciekawy i zajmujący sposób. Po krótkiej „burzy mózgów” określiliśmy, czym są oszczędności i skąd się biorą. Następnie każdy uczestnik spotkania wyznaczył sobie cel oszczędnościowy i zaplanował sposób jego realizacji. Kolejnym elementem spotkania była indywidualna prezentacja  pomysłów na cel oszczędnościowy i drogę do realizacji celu przez chętnych uczniów.  Po krótkim wykładzie dotyczącym sztuki odkładania pieniędzy i czynników na nią wpływających mogliśmy sprawdzić nasz wiedzę biorąc udział w quizach na platformie. Na zakończenie omówiliśmy i opracowaliśmy wspólnie kilka zasad i sposobów na  dobre oszczędzanie, które zapisaliśmy na indywidualnych plakatach.

Trzecie zajęcia poświęcone były tematyce pierwszego konta bankowego i karty płatniczej. Jako eksperta gościliśmy na platformie Teams pracownika banku panią Bożenę Gawlik. Nasz Ekspert rozpoczął spotknie od pytania: „Dlaczego warto założyć konto w młodym wieku?”. Na podstawie udzielonych przez drużynę odpowiedzi powstała myśl przewodnia naszego spotkania: „Konto dla młodych to szansa dla młodego człowieka na nabycie umiejętności praktycznych, które w dorosłym życiu będą dla niego niezbędne.” W dalszej części spotkania prowadząca omówiła następujące zagadnienia: na co zwrócić uwagę zakładając pierwsze konto bankowe (opłaty, karty płatnicze, aplikacje bankowe, programy oszczędnościowe, bonusy pieniężne) oraz jak bezpiecznie i szybko założyć swoje pierwsze konto bankowe. 

Druga część spotkania to tworzenie rankingu kont dla młodych, drużyna została podzielona na 8 pokoi. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie informacji na temat podanego przez Panią Ekspert konta bankowego. Następnie na podstawie przedstawionych informacji powstał ranking wszystkich kont, w którym uwzględniono opłaty, promocje, możliwości oszczędzania oraz nowoczesne formy płatności.