W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada na 21.lutego .Przypomnijmy, że to święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka
urzędowego. Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty. W naszej szkole obchodzimy Tydzień Języka Ojczystego już trzeci raz. Jak przebiegał tym razem?
Uczniowie klas IV-VIII podczas lekcji języka polskiego w ciągu tygodnia odbywali różne aktywności, których celem było upowszechnianie dbałości o poprawność językową, wzbogacanie słownictwa a jednocześnie poznanie autorytetów w tej dziedzinie.
Uczniowie klasy czwartej i piątej wykonali ilustracje do fraszek zawierających wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Bawili się w tropicieli błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Kodowali części mowy. Poznali pewne zapomniane słowa oraz nazwy starych, nieistniejących już dzisiaj zawodów.
Uczniowie klas starszych wysłuchali w ramach projektu Uniwersytet dzieci wykładu profesora J. Miodka n.t. kolokwializmów, wykonali kreatywne prace plastyczne pod hasłem : Wieża Babel, wulgaryzmy, ciekawostki o językach ojczystych, ciekawe słowa. Poznając homonimy, homografy i homofony, układali tangramy. Szóstoklasiści odbyli zajęcia w bibliotece szkolnej, czytając fragmenty książek, nowości w księgozbiorze. Przy okazji realizowaliśmy czytelniczą innowację pedagogiczną. Zainteresowałyśmy uczniów stronami internetowymi, które upowszechniają dbałość o mowę ojczystą i pomagają w nauce. Samorząd uczniowski dla wszystkich uczniów przygotował w postaci wklejki do zeszytu krótkie poprawne sformułowania, abyśmy nie popełniali podstawowych błędów językowych.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zapamiętają ,że:
,,…Polszczyzna jest piękna,
ponieważ szeleści jak jesienne liście,
skrzypi jak mróz zimową porą,

świszczy jak wiosenny wiatr,
ale i tak rozgrzewa nas
ortografią i interpunkcją
niczym lato!…’’

Lidia Błach, Krystyna Brodna i Barbara Kołodziejska