W ostatnim czasie nasza szkoła wzięła udział w akcji MEiN „Szkoła pamięta”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych oraz upamiętnienie bohaterów naszego kraju i regionu.

W ramach akcji najmłodsi z klas I-III wybrali się na strojecki cmentarz, by zapalić znicze a podczas lekcji rozmawiali o zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i Zaduszkach.

Uczniowie klasy IV w czasie zajęć historii zorganizowali w szkolnej bibliotece wystawę pamiątek rodzinnych, do obejrzenia której zaprosili całą społeczność szkolną.

Piąto- i szóstoklasiści wykonali prace plastyczne nawiązujące tematycznie do Święta Zmarłych oraz przygotowali wystawę pn. „Moja mała ojczyzna”.

Uczniowie klasy VII opracowali i przedstawili rówieśnikom prezentacje multimedialne na temat historii lokalnej oraz miejscowych bohaterów i postaci ważnych dla gminy Praszka a ósmoklasiści podczas lekcji historii zajęli się problematyką praszkowskich Żydów, rozstrzelanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Rozmawiali o żydowskim cmentarzu w Praszce – Kirkucie, gdzie znajdują się mogiły pomordowanych Żydów, o których pamięć wciąż kultywujemy.