We wtorek 21 września miało miejsce uroczyste otwarcie szkolnego boiska do siatkówki plażowej, połączone ze Świętem Pieczonego Ziemniaka. Wydarzenie otworzyły uczennice VIII klasy Nicola Czerchlańska oraz Sandra Kuc, a następnie Halina Kowalczyk powitała zaproszonych gości, którymi byli: Bogusław Łazik – przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce, Zofia Kokot – radna sołectwa Strojec oraz Jarosław Knaga – zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce.

Pani Dyrektor Halina Kowalczyk, zwróciła uwagę, że budowa boiska to również duża zasługa uczniów. Szkolna reprezentacja dwukrotnie w ogólnopolskim konkursie Drużyna Energii zajmowała trzecie miejsce w Polsce, dzięki czemu zdobyła na budowę tego boiska około dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Sporo ciepłych słów padło również pod adresem wuefistki Barbary Morawiak, która przygotowywała szkolnych sportowców do tych zawodów, a także – wraz z Ryszardem Garncarkiem, Bartoszem Kamykiem i Mateuszem Pokorskim – budowała boisko i koordynowała wszystkie sprawy związane z inwestycją. Boisko będzie też do dyspozycji społeczności lokalnej. Strojeckie boisko, do budowy którego zużyto aż 100 ton piasku, to trzeci tego typu obiekt w gminie – po Szyszkowie (przy świetlicy wiejskiej) i Praszce (przy SP nr 3 i orliku).

Drugą część imprezy stanowiło Święto Pieczonego Ziemniaka. Było zbieranie ziemniaków ukrytych na całym boisku, z których następnie wykonywano figury. Potem gry i zabawy na wesoło – także z ziemniakami w roli głównej. W niektórych brali udział również wychowawcy poszczególnych klas: Iwona Kalemba-Niedzielska, Jolanta Łęgosz, Krystyna Kukuł, Katarzyna Tabor, Lidia Błach, Lidia Huszno, Barbara Morawiak i Marta Pawlak. Atrakcje stanowiły też przejażdżki po Strojcu bryczką, co zaoferowali Leszek Kałwak i Katarzyna Kałwak-Garguła. Oczywiście nie mogło również zabraknąć pieczenia ziemniaków na ognisku. W organizację wydarzenia włączyli się również: Beata Antosik. Krystyna Kukuł, Lidia Huszno i Sebastian Uznański.