Propagujemy ciągle nawyk czytania książek już od najmłodszych lat.

Najmłodsi i świetliczaki aktywnie uczestniczyli w proponowanych z tej okazji aktywnościach:wykreślanka ( zabawa Samorządu uczniowskiego ),mole książkowe,moja ulubiona lektura i bohater,wystawy okolicznościowe w bibliotece szkolnej.