W miniony piątek uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata”. Zanim jednak przystąpiono do akcji wszyscy spotkaliśmy się na pierwszym apelu informacyjnym. Pani dyrektor jeszcze raz gratulowała uczniom nagrodzonym przez burmistrza Gminy Praszka Jarosława Tkaczyńskiego za osiągnięcia w minionym roku szkolnym, a także uczniom którzy zdobyli wysokie miejsca w konkursie gminnym na „Wianek Świętojański” (I miejsce- Ewelina Nowak, klasa II oraz II miejsce Maja Król- klasa VII). Następnie Pani dyrektor zaprosiła na środek naszego ucznia Radka Dytmana i przekazała mu środki zebrane w akcji zbiórki nakrętek prowadzonej w dalszym ciągu w naszej szkole.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli certyfikat Rzecznika Praw Dziecka Pani Lidii Huszno, która w wyniku przeprowadzonych wyborów będzie pełniła tą funkcję przez kolejną kadencję.
Następnie wszyscy zaopatrzeni w transparenty oraz hałaśliwe akcesoria ruszyliśmy ulicami Strojca.
Po powrocie do szkoły uczniowie klas VII i VIII zaopatrzeni w rękawiczki i odpowiednie worki posprzątali obszar przy szkole i boisku. Akcja jak co roku miała na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz naukę odpowiedzialności za środowisko naturalne.