1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W naszej szkole uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2022/2023 odbył się w sali gimnastycznej naszej placówki. Z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach stawili się dziś nasi uczniowie i nauczyciele. W tym roku do społeczności szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu dołączyło czternaścioro pierwszoklasistów, z czego niezmiernie się cieszymy i serdecznie witamy każdego ucznia oraz ich rodziców. Przybyłych na uroczystość powitała pani dyrektor Halina Kowalczyk. Wszystkim zgromadzonym pani dyrektor życzyła, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.

Początek roku szkolnego jest momentem skupiającym w sobie wiele różnych oczekiwań nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Cytując słowa kardynała S. Wyszyńskiego Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe nauczycielom życzymy pozytywnej energii, uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, natomiast rodzicom satysfakcjonującej ich współpracy ze szkołą.