W tym roku szkolnym uczniowie uczęszczający na zajęcia kola regionalno-historycznego wzięli udzial w projekcie Krokus Żydowskiego Muzeum Galicja, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. W ramach Projektu Krokus uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. To jedno z zadań projektu. Oprócz sadzenia krokusów,uczestnicy podczas zajęć dowiadują się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.

M.Roj