Dzisiaj nasi uczniowie wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w MGOKiS w Praszce. W czasie jej trwania wręczone zostały nagrody dla uczniów za ubiegły rok szkolny. Dwóch naszych uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych, trzech nagrody indywidualne za wysokie osiągnięcia w sporcie oraz uczennica za wyróżnienie w ogólnopolskim plastycznym. Aż 8 naszych drużyn otrzymało nagrody za uzyskanie I miejsca w powiecie lub I,II, III w województwie😊 WSZYSTKIM gratulujemy.