Międzynarodowy #DzieńKropki to święto kreatywności, odwagi i talentu. My byliśmy dzisiaj zakropkowani pozytywnie. Na powitanie każdy od przedstawicieli Samorządu uczniowskiego otrzymał uśmiechniętą kropkę na szczęście. Uczniowie klas 4 i 5 podczas lekcji języka polskiego obejrzeli film „Kropka”, poszukiwali związków frazeologicznych ze słowem kropka, próbowali „podzielić” tekst bez znaków interpunkcyjnych i przestankowych na wyrazy i zdania oraz zapisywali alfabet przy pomocy wielu malutkich kropek. Zaś uczniowie klas 6-8 pracowali metodą stacji zadaniowych podczas lekcji j.polskiego, oczywiście z kropką w tle. Kreatywni byli również drugoklasiści ,którzy zakropkowali się plastycznie oraz Świetliczaki, dla których różne zadania przygotowały Panie B.Kołodziejska i B.Antosik. Zadań z kropką nie zabrakło również podczas matematyki i zajęć indywidualnych. Jednym słowem kropka połączyła dzisiaj całą społeczność szkolną i …kropka.