W naszej szkole trwał tydzień,bo czytanie książek nigdy nas nie nudzi.Czytaliśmy na lekcjach języka polskiego.Potem dyskutowaliśmy na temat przeczytanych fragmentów ulubionych książek.

Uczniowie klas 4-6 czytali dla młodszych kolegów i koleżanek i reklamowali nowości ze zbiorów biblioteki szkolnej.Członkowie koła teatralnego odwiedzili grupę popołudniową przedszkolaków i czytali obowiązkowo bajki.

Organizatorki akcji:L.Błach,K.Brodna i B.Kołodziejska.