..Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz…

Po raz kolejny dołączamy do zbiórki organizowanej przez Panią Patrycję Tracz. Mamy nadzieję, że dzięki Waszym wielkim ♥️♥️♥️ uda się wywołać uśmiech na twarzach dzieci z Domu Dziecka w Krzepicach.

Akcja w naszej placówce trwa do 22 maja. Pomagajmy