Celem tego święta było rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, wielozmysłowe poznawanie jej zjawisk oraz rozwijanie pomysłowości przedszkolaków.