Grupa Słoneczka wzięła udział w gminnym konkursie plastycznym ,, Świąteczna bombka”

Wszystkie dzieci wykonały piękne prace, a 1 miejsce Diany bardzo nas ucieszyło.