„Zawód fotografa przewidziany jest dla osób kreatywnych, poszukujących artystycznych środków wyrazu, komunikujących się poprzez sztukę, pasjonatów fotografowania”.

Takim fotografem jest z pewnością Pani Magdalena Fujarczuk, która kulisy pracy z aparatem fotograficznym pokazała nam podczas warsztatów😊w co niektórych dzieciach widać potencjał na przyszłych artystów 😁