Uwaga, ważny komunikat! Od poniedziałku 26.10 nauka w klasach 4-8 przechodzi w tryb zdalny. Praca przedszkola, uczniów klas 1-3 oraz świetlicy szkolnej nie ulega zmianie. Większość lekcji uczniów kl. 4-8 będzie odbywała się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Uczniowie otrzymali loginy i hasła oraz instrukcję uruchamiania oraz logowania podczas lekcji informatyki. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z wychowawcami klas lub z nauczycielem informatyki p. Agnieszką Gielzok. W dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. O wszystkich zmianach uczniowie będą informowani na bieżąco. Szczegółowe informacje dot. organizacji nauki zdalnej w naszej szkole zawiera „Regulamin nauczania zdalnego ZSP w Strojcu” dostępny na naszej stronie internetowej. (link poniżej)http://www.zsp-strojec.pl/…/Regulamin-nauczania…

Wszystkim naszym podopiecznym oraz ich rodzinom życzymy wytrwałości i dużo zdrówka.

Dyrektor Halina Kowalczyk