W naszej szkole wiele się dzieje… Korzystając z rządowego programu „Aktywna Tablica” dwie sale dydaktyczne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Poza tym całkowicie zmieniła się sala matematyczna, odnowiona i również doposażona w laptop, tablicę multimedialną oraz projektor cieszy i zachwyca wszystkich uczniów, pracowników oraz gości.

Cieszymy się, że stale możemy zmieniać się na lepsze. Dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie i jakości kształcenia. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim tym, którzy nas w tym wspierają i tym, którzy dalej będą nas wspierać.