W poniedziałek 15 X 2018 roku uczniowie klasy III oraz IV udali się na wycieczkę do kina Cinema City w Częstochowie. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, a przede wszystkim integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. Wyjazd zaliczamy do bardzo udanych. Wszyscy uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły, z większym zapałem do pracy w kolejnych tygodniach roku szkolnego.

Agnieszka Gielzok, Iwona Niedzielska-Kalemba