Wybory przedstawicieli do Samorządu uczniowskiego na przyszły rok. Wyniki: Wiktoria Łapucha- ponownie będzie pełnić funkcję przewodniczącej, Oliwia Górka-zastępca, Zuzanna Wicher, Kamil Pawelczak i Wiktoria Mencfel-członkowie. Gratulujemy.

Lidia Błach