21.lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. W naszej szkole postanowiłyśmy uczcić to święto w formie tygodniowego spotkania z mową ojczystą. Gazetka ścienna na korytarzu stała się  bankiem  wiadomości i ciekawostek o języku polskim. Członkowie Szkolnego Klubu Czytelnika ( kl.IV,V i VI) czytali bajki i wiersze logopedyczne przedszkolakom i młodszym kolegom z klas I-III. Szóstoklasiści wykonali plakaty na temat związków frazeologicznych pod hasłem,,Frazeologiczne ZOO’’ oraz napisali dyktando ,,biegane’’ na sali gimnastycznej.Siódmoklasiści zaś wyszukiwali słówka nietypowe, czyli nieznane, nowoczesne czy budzące zdziwienie na twarzach młodzieży .Uczniowie klas VI-VIII odbyli dwugodzinne zajęcia związane z poprawnością językową, na których wykorzystano technologie TIK,  tematyczne karty pracy , piosenkę kabaretu Smile, czy słowniki języka polskiego.Uczniowie klas IV-VIII brali udział w konkursie ,,Wzbogacam swój zasób słownictwa’’. W bibliotece szkolnej  losowaliśmy drobne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

    Mamy nadzieję, że będziecie uważniejdobierać słowa , starać się nie popełniać błędów językowych i weźmiecie sobie do serca to ,że dbałość o język ojczysty to też patriotyzm.

L.Błach. K.Brodna i B.Kołodziejska