Szkolna kampania „Promujemy życzliwość i kulturę osobistą” dobiegła końca. Zorganizowano ją w ramach innowacji pedagogicznej „Rady nie od parady”. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi uczniów na takie wartości jak: życzliwość, tolerancja, wzajemny szacunek oraz kultura osobista. W ciągu całego  tygodnia uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych działaniach. Została przygotowana gazetka tematyczna „ABC  dobrych manier”,  dzieci wspólnie z wychowawcami wykonali „Wiosenne drzewo dobrych uczynków”, uczestniczyli w happeningu „Kultura osobista jest moją wizytówką” przygotowanym przez uczniów klasy IV – przedstawiciele z każdej klasy wzięli udział w miniquzie zdobywając tytuł „Mistrza dobrych manier”, opracowano „Szkolny katalog dobrych manier”. Bardzo sympatycznym akcentem była „Skrzynka życzeń i pozdrowień” do której można było wrzucać listy z miłymi słowami  napisanymi do koleżanek, kolegów, nauczycieli, oraz wzajemne obdarowanie się upominkami własnoręcznie przygotowanymi  przez uczniów  poszczególnych klas.
Bardzo serdecznie dziękuję wychowawcom i wszystkim uczniom za  aktywny udział w szkolnej kampanii. Katarzyna Tabor