W dniu 29.05.2017r. uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu spotkali się z Panem Mariuszem Kozińskim – druhem Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. W czasie pogadanki poznali wiele cennych informacji na temat swojego bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Następnie uczniowie szkoły i przedszkola uczestniczyli w próbnej ewakuacji przeprowadzonej przez Pana Strażaka. Spotkanie zakończyło się pokazem wozów straży pożarnej przygotowanym przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.

Za wzięcie udziału w spotkaniu wszystkim strażakom bardzo serdecznie dziękujemy.