11 kwietnia naszą szkołę odwiedzili strażacy OSP w Strojcu. Druhowie: Damian Polak, Dawid Polak i Maciek Stochniałek. W ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratowć” przeprowadzili w klasach I, II i III szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

W pierwszej części szkolenia prowadzący Damian Polak przedstawił uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. 

 Po części teoretycznej szkolenia uczniowie przystąpili do części praktycznej. Ćwiczyli kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy, według poznanego wcześniej schematu.  

Dzieci wykazały podczas szkolenia duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu działań. 

Iwona Niedzielska – Kalemba