Przed długim weekendem majowym odbyły się ostanie zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: uczniowie kl. I-III uczestniczyli w zajęciach „Różne oblicza matematyki” z p. Agnieszką Gielzok oraz kl. VI w zajęciach „Tajemnice otaczającego nas świata” z p. Katarzyną Tabor. Każda z grup zrealizowała 20 jednostek lekcyjnych.

Podczas zajęć dla uczniów klas młodszych uczestnicy mieli okazję poznać starożytny zapis liczb, przekonać się ile wspólnego może mieć matematyka z sztuką, wykonać kolorowe doświadczenia z wodą, nauczyli się jak przekazać tajną wiadomość, a także ćwiczyli orientację w schemacie własnego ciała i układali „Tangramy” i obserwowali przyrodę, przy pomocy urządzeń do pomiarów atmosferycznych.

Uczniowie klasy VI prowadzili obserwacje mikroskopowe, badali właściwości fizyko – chemiczne gazów, cieczy oraz ciał stałych. Określali twardość wody pochodzącej z różnych źródeł, badali rozszerzalność temperaturową, przewodnictwo cieplne i elektryczne ciał stałych. Ponadto przeprowadzali różne doświadczenia, stawiali hipotezy i formułowali wnioski. Dla uczniów klasy II przygotowali Szkolny Festiwal Doświadczeń.

 

Udział w zajęciach zmotywował uczestników do samodzielnego poszerzania swoich zainteresowań i wiedzy. Dzięki uczestnictwu w zajęciach motywacja do nauki wzrosła. Zadowalające jest to, iż wszyscy uczestnicy w przyszłości chcieliby uczestniczyć w zajęciach tego typu i pogłębiać swoją wiedzę z różnych dziedzin. Wynika z tego, że realizacja zajęć pozalekcyjnych przyniosła zamierzone efekty, a tym samym nastąpił wzrost jakości nauczania w szkole.

Katarzyna Tabor i Agnieszka Gielzok